dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Spoločník

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Šaľa zastúpené primátorom.
Názov spoločníka: Mesto Šaľa
Sídlo spoločníka: Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
webstránka: www.sala.sk

Konatelia

Spoločnosť zastupujú konatelia:
Ing. Roman Kondys – konateľ spoločnosti
Profesijný životopis konateľa
riaditel@metsala.sk

Ing. Peter Jaroš – konateľ spoločnosti
Profesijný životopis konateľa
jaros@metsala.sk

Dozorná rada

Ing. Štefan Bartošovič – predseda dozornej rady
Ing. Tibor Baran – člen dozornej rady
Erika Mareková - člen dozornej rady
Róbert Tölgyesi - člen dozornej rady
JUDr. Anna Torišková - člen dozornej rady