dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459   Stará verzia stránky
Titulná stránka

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Spoločník

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Šaľa zastúpené primátorom.
Názov spoločníka: Mesto Šaľa
Sídlo spoločníka: Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
webstránka: www.sala.sk

Konatelia

Spoločnosť zastupuje konateľ:
Ing. Roman Kondys – konateľ spoločnosti
Narodil sa v roku 1971 v Nitre. V roku 1994 ukončil vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach a v roku 2008 bakalárske štúdium na Vysokej škole v Sládkovičove. Počas svojej doterajšej praxe pracoval v Štátnej energetickej inšpekcii ako inšpektor, v Slovenskej energetickej agentúre ako vedúci odboru štrukturálnych fondov. Vo firme Národná energetická spoločnosť a.s pracoval ako generálny riaditeľ a člen predstavenstva. V spoločnosti ENERGO-SK, a.s. pôsobil ako predseda dozornej rady a neskôr ako člen predstavenstva a zodpovedný zástupca v tepelnej energetike. Od roku 2010 pôsobí ako konateľ spoločnosti v Energia Consulting s.r.o. a v súčasnosti je konateľom MeT Šaľa, spol. s r.o.
riaditel@metsala.sk

Dozorná rada

Ing. Štefan Bartošovič – predseda dozornej rady
Ing. Tibor Baran – člen dozornej rady
Mgr. Jozef Varsányi - člen dozornej rady
Erika Mareková - člen dozornej rady
Miroslav Gera - člen dozornej rady