dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

SÚČASNOSŤ

Aktuálne tepelné hospodárstvo tvoria nasledovné teplovodné okruhy:

Okruh CK 31 o celkovom výkone 13,7 MW v zemnom plyne a 1,5 MW v obnoviteľnom zdroji energie

Okruh CK 34 o celkovom výkone 9,75 MW v zemnom plyne

Na riadenie oboch tepelných okruhov sa využíva riadiaci systém Desigo a SAFIR, ktorý centrálne vyhodnocuje údaje z oboch tepelných okruhov ( CK 31 a CK 34 ) na kotolni CK 31. Týmto systémom je možné riadiť všetky DOS. Prenos informácií je zabezpečený prenášaním vysokofrekvenčnou komunikáciou cez optokáble prostredníctvom informačného systému Salamon.

Tepelný okruh CK 31

V kotolni sú v prevádzke štyri kotlové jednotky o výkone 13,7 MW s využitím zemného plynu. Súčasťou kotolne je aj využitie geotermálne energie o výkone cca. 1,5 MW. Geotermálna energia sa využíva z vrtu o hĺbke 1800m s teplotou 70oC s max. prietokom 15 l/s.Jestvujúce primárne potrubia sú riešené formou kostrového napájača, ktorý je ďalej rozdelený na menšie vetvy, ktoré vedú do DOS v každom objekte. Primárny rozvod je vedený v neprielezných kanáloch a prevádzkuje sa v lete 65 °C a v zime do 105 °C.

Primárne potrubie v dĺžke 7 473 m je izolované sklenou vatou, chránenou cementovou mazaninou. V dĺžke 1407 m je ložené predizolované potrubie DN 250. Celková dĺžka primárnych rozvodov je 8 880m.

Primárne rozvody, DOS nájdete tu. Na okruhu je osadených 83ks DOS

Tepelný okruh CK 34

V kotolni s občasnou obsluhou sú osadené tri kotlové jednotky o výkone 9,75 MW s využitím zemného plynu.Jestvujúce primárne potrubia sú riešené formou kostrového napájača, ktorý je ďalej rozdelený na menšie vetvy, ktoré vedú do DOS v každom objekte. Primárny rozvod je vedený v neprielezných kanáloch a prevádzkuje sa v lete 65 °C a v zime do 105 °C. Potrubie je tepelne izolované sklenou vatou, chránenou cementovou mazaninou. Celková dĺžka primárnych rozvodov je 3 210 m. Primárne rozvody, DOS a VS nájdete tu.

Na tepelnom okruhu je 37 DOS, 1 VS IV.