dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

STRÁNKOVÉ DNI

Sídlo kancelárie: Kvetná 4, 927 01 Šaľa

Úradné hodiny:
Utorok 7:30 – 15:00 hod.
Streda 7:30 – 17:00 hod.

Kontakt: 031/770 36 46, klapka 103