dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O ÚČINNÝCH ZMLUVÁCH

 • Dodatok D02-2019 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny
 • Zmluva o dielo č. 19/115 o poskytovaní služby (odpočet hodnôt z meracích zariadení na meranie dodaného tepla, resp. odpočte bytových vodomerov, rozpočítanie nákladov)
 • Zmluva o dielo č. 19/116 o poskytovaní služby (odpočet hodnôt z meracích zariadení na meranie dodaného tepla, resp. odpočte bytových vodomerov, rozpočítanie nákladov)
 • Zmluva o dielo č. 18/811 o prenájme hnuteľných vecí – pomerových rozdeľovačov nákladov typ PRT radio 4
 • Zmluva o dielo č. 18/812 o prenájme hnuteľných vecí – pomerových rozdeľovačov nákladov typ PRT radio 4
 • Zmluva o dielo č. 18/813 o prenájme hnuteľných vecí – pomerových rozdeľovačov nákladov typ PRT radio 4
 • Zmluva o dielo č. 18/814 o prenájme hnuteľných vecí – pomerových rozdeľovačov nákladov typ PRT radio 4
 • Zmluva o dielo č. 18/815 o prenájme hnuteľných vecí – pomerových rozdeľovačov nákladov typ PRT radio 4
 • Zmluva o dielo č. 18/816 o prenájme hnuteľných vecí – pomerových rozdeľovačov nákladov typ PRT radio 4
 • Servisná zmluva o dielo č. 62008329 o servisnej starostlivosti výťahov
 • Zmluva o účelovom úvere č. 1198/18/08786
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1085/15/08786
 • Zmluva č. 3/1000118446 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
 • Dodatok č. D01-2019 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny
 • Zmluva o zriadení vecného bremena č. 52/2018
 • Zmluva č. : 3/1000102802 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
 • Zmluva o bežnom účte a balíku produktov s ČSOB Šaľa
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny s Elgas, k.s.