dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O ÚČINNÝCH ZMLUVÁCH

  • Zmluva č. : 3/1000102802 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
  • Zmluva o bežnom účte a balíku produktov s ČSOB Šaľa
  • Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny s Elgas, k.s.