Späť na titulná stránkuSpäť na titulná stránku
Čoho sa týka Vaša otázka
Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
Emailova adresa
Text
Ochranný kód

Vitajte na webových stránkach

Mestskej teplárne v Šali

Vážení spoluobčania,

prihováram sa Vám z webovej stránky mestskej teplárne v Šali – MeT Šaľa, spol. s r.o.

Táto stránka bola vytvorená z dôvodov lepšej informovanosti odberateľov tepla z mestských centrálnych kotolní CK 31 v Šali na Kvetnej ulici a CK 34 v Šali Veči na Komenského uici.

Na stránke budú aktuálne informácie o dianí v našej spoločnoti, ako aj koncepčné zámery do budúcnosti, aby sme Vám mohli dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu v primeranej kvalite a v cene, ktorá bude reálne zohľadňovať naše náklady.

  OZNAMY, AKTUALITY

01.11.2014
Nový zákon stabilizuje ceny tepla
„Rozhovor bol pôvodne publikovaný na spravodajskom portáli venergetike.sk dòa 28. 10. 2014.“

08.10.2014
Informácia o vykurovaní z centrálneho zdroja tepla

26.06.2014
Odstávky 2014

05.05.2014
S energiami najhoršie hospodária školy

11.03.2014
NOVÉ Oznámenie o prerušení dodávky tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

25.02.2014
Dotazníkový prieskum na hodnotenie spokojnosti zákazníka za rok 2013

18.11.2013
Oznámenie o prerušení dodávky tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

15.11.2013
Oznámenie o prerušení dodávky tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

15.11.2013
Oznámenie o prerušení dodávky tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

04.11.2013
Oznámenie o prerušení dodávky tepla

23.10.2013
CENY TEPLA BY SME NEMALI VNÍMAŤ EMOCIONÁLNE

11.10.2013
Havária na primárnom rozvode, okruh CK34 pokračuje

09.10.2013
Havária na primárnom rozvode, okruh CK34

  SPRAVODAJSKÝ ARCHÍV

>>> zobraz staršie správy

  Home        Šaľa        Email

2007 © MET, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené
This page is valid XHTML 1.0 , CSS