dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: MeT Šaľa, spol. s r.o.

Sídlo: Kvetná 4, 927 01 Šaľa
IČO: 34 115 161
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:
  • výroba a rozvod tepla
  • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  • výkon činnosti energetického audítora
  • poskytovanie podpornej energetickej služby
  • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  • montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  • vedenie účtovníctva
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • skladovanie a uskladňovanie
  • faktoring a forfaiting