dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459   Stará verzia stránky
Titulná stránka

O SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti :MeT Šaľa spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti : Kvetná 4, 927 01 Šaľa
Tel: 031/ 770 3646
Fax: 031/771 28 38

Spoločnosť Met Šaľa s r. o. je na trhu od roku 1960, pričom prešla viacerými modifikáciami a menšími zmenami.

V súčasnosti spoločnosť podniká vo výrobe a rozvode tepla pre potreby mesta Šaľa a mestskej časti Veča. Teplo je vyrobené v dvoch centrálnych zdrojoch tepla, distribuované prostredníctvom primárneho rozvodu tepla a odovzdané zákazníkovi cez domovú odovzdávaciu stanicu osadenú priamo v objekte spotreby.

Svoje služby ponúka obytným domom, podnikateľským subjektom a objektom v majetku mesta Šaľa celkom ..... odberateľom.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je zabezpečenie efektívnej výroby, prenosu tepla a predaju tepla pre všetkých odberateľov. Najdôležitejším ukazovateľom úspechu je pre nás dlhodobá spokojnosť našich odberateľov, partnerov a zamestnancov.