dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

KONTAKT

MeT Šaľa spol. s r.o.
Kvetná 4,
927 01 Šaľa
Tel: +421 (31) 770 3646
IČO: 34115161
IČ DPH: SK2020374323

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 15942/T
KLAPKAMENOFUNKCIAE-MAIL / MOBIL
101Uršula Morvayováasistentka riaditeľa, pokladníčkainfo@metsala.sk
102Ing. Roman Kondyskonateľ, riaditeľriaditel@metsala.sk
0908 725 657
103Ing. Stanislava Zelenákovávedúca facility serviceszelenakova@metsala.sk
105Ing. Lucia Bartovicovavedúca ekonomického úsekubartovicova@metsala.sk
105Erika Marekováúčtovníčkamarekova@metsala.sk
105Ing. Martina Maľovátechnológ, energetikmalova@metsala.sk
106Erika Kovácsovámzdová účtovníčkakovacsova@metsala.sk
107Ing. Zdenko Čechhlavný energetikcech@metsala.sk
0905 447 115