dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

Aktuálne informácieOZNAM O ODSTÁVKE VODY (Rímska 2137/1). Oznamujeme Vám, že dňa 21.5.2018 bude od 08:00 – 10:00 hod. prerušená dodávka vody z dôvodu opravy Hlavného uzáveru vody.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o prerušení vykurovania z centrálneho zdroja tepla. viac tu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MeT Šaľa, spol. s r.o. Vám oznamuje, že od 01.04.2018 bude vykonávať správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šaľa. Vážení nájomcovia bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, týmto Vám dávame na vedomie, že nás nájdete na adrese Kvetná 4, 927 01 Šaľa (Centrálna kotolňa CK31).
pozri mapu

Informácie o platbách zálohových predpisov:
Výška zálohového predpisu zostáva nezmenená!
Platbu za nájom od 1.4.2018 je potrebné posielať na nové číslo účtu v ČSOB banke a.s.:
č. účtu: 4025705507/7500
IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570 5507
Variabilný symbol zostáva nezmenený!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme Vám, že v sekcii Dokumenty na zverejnenie bol dňa 20.3.2018 pridaný aktualizovaný Reklamačný poriadok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme Vám, že v sekcii Energetická efektívnosť bol dňa 19.3.2018 zverejnený výsledok hodnotenia energetickej účinnosti rozvodu tepla za rok 2017: http://www.metsala.sk/energeticka-efektivnost/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MeT Šaľa, spol. s r.o. Vám oznamuje, že bola dňa 28.12.2017 zapísaná do Zoznamu správcov bytových domov: https://www.zoznamspravcov.sk/cake_administrator/publishedAdministrators/view/518Viac informácii k správe v našej spoločnosti nájdete tu.