dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

FOTOGALÉRIA

Realizácia geotermálneho vrtu Šali

„Realizácia vrtu, sprevádzkovanie a napojenie do existujúcej sústavy tepelného hospodárstva. Vybudovanie separačnej časti a vybudovanie výpustného objektu do recipientu. Dodávame teplo z geotermálneho vrtu s cieľom znížiť energetickú závislosť na zemnom plyne a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla, ako aj zníženie vypúšťania exhalátov do ovzdušia“

MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.
MET Šaľa, s.r.o.