dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky č. 308/2016 Z.z ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému CZT platnej od 1.1.2017 sú faktory nasledovné:

1. na okruhu CK 31; fp-czt= 0,48 a fp- CO2= 0,21

2. na okruhu CK 34; fp-czt= 0,62 a fp-CO2 = 0,30