dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

CENNÍK POPLATKOV PRE VÝKON SPRÁVY BYTOV A BUDOV

Správcovský poplatok:
   
Služba
Cena služby
Bez DPH
s DPH
Byt/Nebytový priestor – mesačný poplatok
4,83
5,80
 
 
Služby nad rámec zmluvy o výkone správy:
   
Služba
Cena služby
bez DPH
s DPH
Hodinová práca údržbára MeT spol. s r.o. v byte klienta, za prácu (drobné opravy) v spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vykonaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod
10,00
12,00
Dopravné náklady (Veča)
2,00
2,40
Dopravné náklady (Šaľa)
1,00
1,20
Upomienka č.1 zaslaná poštou
5,00
6,00
Upomienka č.2 zaslaná poštou
10,00
12,00
Účasť na schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zákona 182/1993 Z. z. a zmluvy o výkone správy - hodinová sadzba
20,00
24,00
Kopírovanie dokladov – 1 strana A4
0,20
0,24
Iné služby nevyplývajúce zo Zmluvy o výkone správy
dohodou
dohodouPráce v zmysle cenníka budú účtované za každú začatú polhodinu.

K cene za zaslanie upomienky bude účtované poštovné v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty a.s.

Tento cenník je platný od 4.7.2018.