dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

CENNÍK POPLATKOV PRE VÝKON SPRÁVY BYTOV A BUDOV

Správcovský poplatok:

 

Služba

Poplatok/Periodicita

Byt/Nebytový priestor

4,83 €/mesiac

 

 

Služby nad rámec zmluvy o výkone správy:

 

Služba

Poplatok/Periodicita

Upomienka č.1 zaslaná poštou

5 €+ poštovné

Upomienka č.2 zaslaná poštou

10 €+ poštovné

Účasť na schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zákona 182/1993 Z. z. a zmluvy o výkone správy

20 €/hodina

kopírovanie dokladov

0,20 €/strana

Iné služby nevyplývajúce zo Zmluvy o výkone správy

dohodou

Uvedené ceny sú bez DPH

Tento cenník je platný od 1.1.2018